Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Use ‘why’ in asking Questions

April 18, 2012

 

 • Why did you do that? – Bakit mo yun ginawa?
 • Why did you leave me? – Bakit ako iniwan?
 • Why are you leaving? – Bakit ka aalis?
 • Why are you crying? – Bakit ka umiiyak?
 • Why are you laughing at me? – Bakit mo ako pinagtatawanan?
 • Why you’re asking that? – Bakit mo yan tinatanong?
 • Why are you alone? – Bakit ka nag-iisa?
 • Why do I love you? – Bakit mahal kita?
 • Why do you need me? – Bakit mo ako kailangan?
 • Why you are asking? – Bakit ka nagtatanong?
 • Why did you tell hhim/her? – Bakit mo sinabi sa kanya?
 • Why are you so angry? – Bakit ka masiyadong galit?
 • Why did you stop? – Bakit ka huminto?
 • Why do need him/her? – Bakit mo siya kailangan?
 • Why I can’t forget you? – Bakit hindi kita makalimutan?
 • Why do you lobe him/her? – Bakit mo siya mahal?
 • Why you can’t tell me the truth? – Bakit hindi ko kayang sabihin sa akin ang katotohanan?
 • Why are you being like this? – Bakit ka ba nagkaka ganito?
 • Why are you doing this? – Bakit mo to ginagawa?
 • Why you are so sad? – Bakit napakalungkot mo?
 • Why you’re acting like that? – Bakit ka ba nagkaka ganyan?
 • Why are you leaving me? – Bakit mo ako iiwan?
 • Why you’re talking about that? – Bakit ka nagsasalita ng ganyan?
 • Why you are smiling like that? – Bakit ka nagkaka ganyan?
 • Why do you need me? – Bakit mo ako kailangan?
 • Why you can’t love me? – Bakit hindi mo ako kayang mahalin?
 • Why can’t you tell her that you love her? – Bakit hindi mo kayang sabihing mahal mo siya?
 • Why you are pretending to be okay? – Bakit ka nagkukunwaring ayos ka lang?
 • Why should I go there? – Bakit ko kailangang pumunta doon?
 • Why I let you go? – Bakit hahayaan kitang umalis?
 • Why are you looking at me? – Bakit mo ako tinitingnan?

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.