Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Using ‘bisita’ in Tagalog Sentences

March 23, 2012

 

bisitavisitor
bumisita to visit
                                         
walang bisita – means ‘don’t have a visitor’
merong bisita – means ‘you have a visitor’
maraming bisita – means ‘you have many visitors’

      

 
Use 'bisita' in Sentences:

 • May bisita ka. You have a visitor.
 • Ayaw ko ng mga bisita. – I don’t like visitors.
 • Papasukin mo ang mga bisita mo. – Let your visitors go inside.
 • Sandali may bisita ako.Wait I have a visitor.
 • Akala ko  may bisita ka. – I thought you have a visitor.
 • Ang sama ng bisita mo.Your visitor is bad.
 • Madami kang bisita.You have a lot of visitors.
 • Ayaw ko ng mga bisita ngayon.I don’t want visitors right now.
 • Nandito na ang bisita ko. – My visitor is here.
 • Ang ganda ng bisita mo.Your visitor is beautiful.
 • Alagaan mo ang bisita ko.Take care of my visitor.
 • Ang ingay ng bisita mo.Your visitor is noisy.
 • Hindi ko gusto ang mga bisita mo.I don’t like your visitor.

 

 
Use 'bisita' in Asking Questions:

 • Nasaan na ang mga bisita mo?Where are your visitors?
 • Kumusta ang bisita mo?How is your visitor?
 • Okey lang ba ang bisita mo?Is your visitors are okay?
 • Saan na ang bisita mo? – Where is your visitor?
 • Saan natulog ang bisita mo? – Where is your visitor sleep?
 • Bisita mo ba yan?Is that your visitor?
 • Bakit wala kang bisita?Why you don’t have a visitor?
 • Bisita ba kita?Are you my visitor?
 • Bakit may bisita ka?Why you have a visitor?

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.