Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Using ‘Can you’ in asking Questions

April 26, 2012

 

 • Can you do me a favor? – Pwede mo ba akong gawan ng pabor?
 • Can you help me?Matutulungan mo ba ako?
 • Can you tell me the truth?Masasabe mo sa akin ang totoo?
 • Can you give me that?Pwede mo bang ibigay sa akin yan?
 • Can you save me?Pwede mo ba akong iligtas?
 • Can you carry me?Pwede mo ba akong kargahin?
 • Can you give me money? – Pwede mo ba akong bigyan ng pera?
 • Can you please advise me?Pwede mo ba akong pangaralan?
 • Can you hit me? – Masusuntok mo ba ako?
 • Can you love? – Magagawa mo ba akong mahalin?
 • Can you make this for me? – Pwede mo bang gawin ito para sa akin?
 • Can you hear my heart? – Naririnig mo ba ang puso ko?
 • Can you run? – Nakakatakbo ka ba?
 • Can you sing? – Nakakakanta ka ba?
 • Can you assist me? – Maaalalayan mo ba ako?
 • Can you answer it? – Masasagutan mo ba yan?
 • Can you carry this thing? – Pwede mo bang kargahin ang gamit na to?
 • Can you wake-up early? – Makakagising ka ba ng maaga?
 • Can you be my boyfriend/girlfriend? – Pwede ba kitang maging kasintahan?
 • Can you be mine? – Pwede ka bang maging akin?
 • Can you believe it? – Naniniwala ka ba?
 • Can you be my valentine? -  Pwede ka bang maging balinteno ko?
 • Can you call me later? – Matatawagan mo ba ako mamaya? / Pwede mo ba akong tawagan mamaya?
 • Can you change you attitude? – Mababago mo ba ang ugali mo? / Kaya mo bang baguhin ang ugali mo?
 • Can you cry silently? – Makakaiyak ka ba ng tahimik? / Pwede ka bang umiyak ng tahimik?
 • Can you eat too much? – Nakakakain ka ba ng sobra? / Pwede ka bang kumain ng sobra?
 • Can you find the mistake? – Mahahanap mo ba ang mali? / Pwede mo bang hanapin ang mali?
 • Can you give examples? – Mabibigyan mo ba ako ng mga halimbawa? / Pwede mo ba akong bigyan ng mga halimbawa?
 • Can you talk to me clearly? – Pwede mo ba akong kausapin ng maliwanag?
 • Can you join with us? – Pwede ka bang sumali sa amin?
 • Can you keep it a secret? – Pwede bang isekreto na lang natin yan/yun.
 • Can you love me forever? – Magagawa mo ba akong mahalin habang buhay? / Pwede mo ba akong mahalin habang buhay?
 • Can you meet me tomorrow? – Pwede ka bang makipagkita sa akin bukas?
 • Can you marry me? – Mapapakasalan mo ba ako? / Pwede mo ba akong pakasalan?

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.