Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Use ‘can’t’ in Sentences

April 18, 2012

 

 • I can’t swim.Hindi ako makalangoy.
 • I can’t make you happy. – Hindi kita kayang paligayahin.
 • She can’t do it. – Hindi niya kayang gawin.
 • I can’t sleep. – Hindi ako makatulog.
 • I can’t smile without you. – Hindi ako makangiti pag wala ka.
 • You can’t lie to me. – Hindi mo kayang magsinungaling sakin.
 • You can’t stop him. – Hindi mo siya kayang pigilan.
 • You can’t talk clearly. – Hsndi ka makapagsalita ng maayos.
 • You can’t leave me alone. – Hindi mo ako kayang iwan mag-isa.
 • They can’t discriminate you. – Hindi nila kayang magparatang sayo.
 • I can’t say the truth. – Hindi ko masasabi yung totoo.
 • You can’t just sit down there. – Hindi ka lang dapat umupo doon.
 • I can’t stay with you all the time. – Hindi ako pwedeng manatili sayo bawat oras.
 • She can’t imagine what you said. – Hindi niya akalain ang sasabihin mo.
 • I’m sorry I can’t love you. – Pasensiya kana hindi kita kayang mahalin.
 • I can’t do it. – Hindi ko yan magagawa.
 • I can’t trust you. – Hindi kita mapagkatiwalaan.
 • I can’t tell you the truth. – Hindi ko masabi ang katotohanan sayo.
 • I can’t leave you here. – Hindi kita pwedeng iwan dito.
 • I can’t just sit down here and watch you being like that. – Hindi ako pwedeng umupo nalang at panuorin kang ganyan.
 • I can’t hurt you. – Hindi kita kayang saktan.
 • I can’t be with you tomorrow. – Hindi ako makakasama sayo bukas.
 • She can’t join the celebration. – Hindi siya makakasama sa selebrasyon.
 • I can’t attend the wedding. – Hindi ako makakarating sa kasal.
 • I can’t help you. – Hindi kita matutulungan.
 • I can’t promise you that. – Hindi ko yan maipapangako sayo.

 

 

 

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.