Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Using ‘Did you’ in asking Questions

April 26, 2012

 • Did you do this?Ginawa mo ba to?
 • Did you leave me because of her? – Iniwan mo ba ako ng dahil sa kanya?
 • Did you make her cry? – Pinaiyak mo ba siya?
 • Did you lose it? – Nawala mo ba yun?
 • Did you give it to her? – Binigay mo ba yun sa kanya?
 • Did you tell her that you are pregnant? – Sinabihan mo siya na buntis ka?
 • Did you already ask her about that? – Tinanung muna ba siya tungkol doon?
 • Did you bought something for her? – May binili ka ba para sa kanya?
 • Did you bring this? – Dala mo ba to?
 • Did you buy this? – Binili mo ba to?
 • Did you come back home? – Bumalik ka ba sa bahay?
 • Did you choose her? – Pinili mo ba siya?
 • Did you called at me earlier? – Tinawagan mo ba ako kanina?
 • Did you come on time? – Dumating ka ba sa oras?
 • Did you hear that? – Narinig mo ba yun?
 • Did you what I am saying? – Naririnig mo ba ang sinasabi ko?
 • Did you know that she is missing you? – Alam mo bang namimis ka niya?
 • Did you realize your mistakes? – Natanto mo ba ang mga mali mo?
 • Did you eat already? – Kumain ka na ba?
 • Did you ever know that you are my hero? – Alam mo ba na ikaw ang tagapagtanggol ko?
 • Did you forget what he does to you? – Kinalimutan mo na ba ang ginawa niya sayo?
 • Did you remember that? – Naalala mo yun?
 • Did you get my message? – Natanggap mo ba ang mensahe ko?
 • Did you get it? – Nakuha mo ba?
 • Did you hear me? – Narinig mo ba ako?
 • Did you have your dinner? – Nakapaghapunan ka na ba?
 • Did you disturb me yesterday? – Inabala mo ba ako kahapon?
 • Did you like it? – Nagustohan mo ba?
 • Did you like the food? – Nagustuhan mo ba ang pagkain?
 • Did you pay her? – Binayaran mo ba siya?
 • Did you ask her? – Tinanong mo ba siya?
 • Did you receive it? – Natanggap mo ba?
 • Did you sleep well? – Nakatulog ka ba ng mabuti?
 • Did you think to pray? – Nakapag-isip ka ba na magdasal?
 • Did you understand? – Naiintindihan mo ba?
 • Did you use her? – Ginamit mo ba siya?
 • Did you make her happy? – Pinasaya mo ba siya?

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.