Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Using ‘how’ in asking Questions

April 10, 2012

 

 • How are you? – Kumusta ka?
 • How is your day?Kumusta ang araw mo?
 • How is your father? – Kumusta ang tatay mo?
 • How is your family?Kumusta ang pamilya mo?
 • How was it? – Kumusta na yun?
 • How was your summer?Kumusta ang summer mo?
 • How is your study?Kumusta ang pag-aaral mo?
 • How big is the universe?Gaano kalaki ang daigdig?
 • How long can you live with just yourself? – Gaano katalagal kang mabubuhay sa sarili mo lang?
 • How good you are? – Gaano ka kagaling?
 • How far is your house from mine?Gaano kalayo ang bahay mo sa akin?
 • How could you say you love me?Paano mo nasabing mahal mo ako?
 • How can I trust you?Paano kita mapagkakatiwalaan?
 • How can I tell her?Paano ko sasabihin sa kanya?
 • How did you know?Paano mo nalaman?
 • How can I live without you?Paano ako mabubuhay ng wala ka?
 • How can I meet your family? – Paano ako makikipagkita sa pamilya mo?
 • How much is that?Magkano yan?
 • How much you spent yesterday?Magkano ang nagastos mo gahapon?

 

 • How much is the (things/food). – Magkano ang ____.

Ex:
How much is the phone? – Magkano ang telepono?
How much is the house? – Magkano ang bahay?
How much is the apple? – Magkano ang mansanas?

Other Examples:
How much per kilo? – Magkano kada kilo?
How much per pack? – Magkano kada pakete?
How much per dozen? – Magkano kada dosena?

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.