Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Using ‘I don’t’ in Sentences

March 16, 2012

 

Example Sentences

 • I don’t know what to do.Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko.
 • I don’t really know.Hindi ko talaga alam.
 • I don’t need you.Hindi kita kailangan.
 • I don’t where he go. – Hindi ko alam kong saan siya pumunta.
 • I don’t know you. – Hindi kita kilala.
 • I don’t expect you to come. – Hindi ko inaasahang darating ka.
 • I don’t love you anymore. – Hindi na kita mahal.
 • I don’t take it seriously. – Hindi ko yan siniseryoso.
 • I don’t believe you. – Hindi ako naniniwala sayo.
 • I don’t care of you. – Wala akong pakialam sayo.
 • I don’t understand you. Hindi kita maintindihan.
 • I don’t believe in love. – Hindi ako naniniwala sa pag-ibig.
 • I don’t cry. – Hindi ako umiiyak.
 • I don’t care who you are. – Wala akong pakialam kung sino ka.
 • I don’t talk to strangers. – Hindi ako nakikipag-usap sa mga estranghero.
 • I don’t talk too much. – Hindi ako nagsasalita masiyado.
 • I don’t want to buy this. – Ayaw kong bilhin to.
 • I don’t deserve you. – Hindi ako karapat-dapat sayo.
 • I don’t feel anything. – Wala akong paramdamang kahit ano.
 • I don’t get it. – Hindi ko makuha.
 • I don’t have many friends. – Wala ako maraming kaibigan.
 • I don’t the time to be in love. – Wala akong oras para magmahal.
 • I don’t mind it.Hindi ko iniisip.
 • I don’t need a man like you.Hindi ko kailangan ng lalaking katulad mo.
 • I don’t need you here. – Hindi kita kailangan dito.
 • I don’t own anything.Wala akong inaakakong kahit ano.
 • I don’t practicing it. – Hindi ko yang pinapraktisan.
 • I don’t want to lie. – Ayawkong magsinungaling.
 • I don’t know how to say. – Hindi ko alam kung paano sabihin.
 • I don’t really care. – Wala talaga akong pakialam.
 • I don’t run away. – Ayaw kong umalis palayo.
 • I don’t want to eat it. – Ayaw kong kainin yan.
 • I don’t remember it. – Hindi ko maalala.
 • I don’t want to tell you the truth. – Ayaw kong sabihin sayo ang totoo.
 • I don’t want to leave you. – Ayaw ktitang iwanan

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.