Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Using ‘I have’ in Sentences

April 27, 2012

 

 • I have a meeting.Mayroon akong pagtitipon.
 • I have like that. – Mayroon akong ganun.
 • I have a dream. – Mayroon akong pangarap.
 • I have son/daughter. – Mayroon akong anak.
 • I have a wife but we are divorced. – May asawa ako pero hiwalay kami.
 • I have a good idea. – May maganda akong ideya.
 • I have a big problem. – May malaki akong problema.
 • I have a bad feeling. – May masama akong pakiramdam.
 • I have a challenge to you. – May hamon ako sayo.
 • I have a happy family. – May masayahin akong pamilya.
 • I have a bad day. – Masama ang araw ko.
 • I have a crush on you. – May kras ako sayo.
 • I have a friend. – May kaibigan ako.
 • I have a fever. – May sakit ako.
 • I have a great God. – May dakila akong Panginoon.
 • I have boyfriend/girlfriend. – May kasintan ako.
 • I have a lover. – May nagmamahal sakin.
 • I have a nice sleep. – Maganda ang tulog ko.
 • I have a picture of you. – May larawan ako sayo.
 • I have a purpose why I’m doing this. – May nais ako kaya ko ito ginagawa.
 • I have a good plan. – May maganda akong plano.
 • I have a picture of you. – May larawan ako sayo.
 • I have to tell you this. – Kailangan ko tong sabihin sayo.
 • I have a big responsibility to you. – May malaki akong responsibilidad sayo.
 • I have nothing to do. – Wala akong gagawin.
 • I have something to tell you. – May sasabihin ako sayo.
 • I have been blessed for how many years. – Pinagpala ako sa loob ilang taon.
 • I have nothing to say. – Wala akong masabi.
 • I have plans for you and me. – May plano ako para sayo at sa akin.
 • I have no doubt. – Wala akong pag-aalinlangan.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.