Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Using ‘mag-aral’ in Sentences/Asking Questions

April 6, 2012

Root word of mag-aral: aral – study
mag-aralto study

mag-aral bumasa – means ‘studying how read’
mag-aral magluto – means ‘studying how to cook’
mag-aral sa leksyon‘studying about the lecture’
mag-aral sumayaw‘studying how to dance’

 

 • Mahirap mag-aral.It’s hard to study.
 • Kailangan mong mag-aral ng mabuti. – You should study hard.
 • Mag-aral ng mabuti.Study hard.
 • Ayaw kong mag-aral.I don’t want to study.
 • Hindi ako makapag-aral. – I can’t study.
 • Gusto ko ng humintong mag-aaral. – I want to quit studying.
 • Mag-aral na tayo. – Let’s study.
 • Mag-aral ka na nga lang. – You just study.
 • Gusto kong mag-aral. – I want to study.
 • Mag-aral ka nalang sa sala. – Just study on the living room.
 • Wag kang mag-aral sa madilim na lugar. – Don’t study on the dark place.
 • Napapagod na akong mag-aral. – I am tired of studying.
 • Hindi madaling madaling mag-aral sa kolehiyo.It’s not easy to study in college.
 • Mag-aral ka daw ng mabuti sabi ng nanay mo.You mom said you study hard.
 • Mahalagang mag-aral. – It’s important to study.
 • Umuwi kana at mag-aral.Go home and study.
 • Gustong-gusto kong mag-aral. – I really want to study.
 • Mag-aral kang magluto.You should study cooking.
 • Gusto kong mag-aral sa ibang bansa.I want to study in the other country.
 • Kailan ka mag-aaral? – When are you going study?
 • Kailan ka mag-aaral? – When are you going study?
 • Bakit ayaw mong mag-aral? – Why you don’t want to study?

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.