Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Using ‘mag’ in Sentences:

May 2, 2012

 

 • Magluto kana lang.Just cook.
 • Ayaw kong maglaro ngayon.I don’t want to play now.
 • Gusto kong maglakad sa putting buhangin. – I want to walk on the white sand.
 • Magpakasal na tayo. – Lets get married.
 • Magbabakasyon kami sa Baguio. – We will have a vacation in Baquio.
 • Mag-aalaga pa ako ng anak. – I will take care of my child.
 • Magsimula na tayo. – Lets start.
 • Mag-aral ka na. – Study now.
 • Maglaba ka na ng mga damit mo. – Wash your clothes.
 • Magtago tayo. – Lets hide.
 • Mag-ingat ka. – Take care.
 • Magpaalam ka muna. – Say goodbye first.
 • Magsasayaw kami mamaya. – We will dance later.
 • Magbigay ka ng respeto sa magulang mo. – Give respect to your parents.
 • Magmaneho ka na ng sasakyan. – Drive the car.
 • Mag-ehersisyo tayo. – Lets exercise.
 • Magtanong ka sa kanya. – Ask to him/her.
 • Maghihintay ako sayo. – I will wait for you.
 • Magkasama kami buong araw. – We were together whole day.
 • Magkaibigan kami simula noon. – We were friends since before.
 • Maghanap ka ng tunay na kaibigan. – Find a true friend.
 • Magmahal ka ng lalaking tulad ko. – Love a guy like me.
 • Magpinsan kami. – We are relatives.
 • Magkapatid sila. – They are brothers/sisters.
 • Magtanong ka lang sa akin. – Just ask kami.
 • Magsabi ka lang sakin kung hindi mo kayang gawin. – Just tell me if you cannot do it.
 • Mag-aaral ako sa susunod na taon. – I will study next year.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.