Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Using ‘May I’ in asking Questions

April 28, 2012

 

 • May I know your name? – Pwede ko bang malaman ang pangalan mo?
 • May I leave you here? – Pwede ba kitang iwan dito?
 • May I speak to your family?Pwede ko bang makausap ang pamilya mo?
 • May I know who you are?Pwede ko bang malaman kong sino ka?
 • May I speak with (name)?Pwede ko bang makausap si (pangalan)?
 • May I know the name of that girl? – Pwede ko bang malaman ang pangalan ng babaeng yan?
 • May I ask you a favor?Pwede ba akong humingi ng pabor sayo?
 • May I visit you? – Pwede ba kitang bisitahin.
 • May I call you? – Pwede ba kitang tawagin?
 • May I hold you? – Pwede ba kitang hawakan?
 • May I dance with you? – Pwede ba akong pakipagsayaw sayo?
 • May I leave you now? – Pwede ko na ba kayong iwan ngayon?
 • May I know what the matter is? – Pwede ko bang malaman kong anong meron?
 • May I talk to you? – Pwede ba kitang kausapin?
 • May I go to the bathroom? – Pwede ba akong pumunta sa banyo?
 • May I go? – Pwede ba akong umalis?
 • May I know you? – Pwede ba kitang makilala?
 • May I know who this is? – Pwede ko bang malaman kung sino ito?
 • May I love you? – Pwede ba kitang mahalin?
 • May I request? – Pwede ba akong humiling?
 • May I use you pen? – Pwede ko bang gamitin ang panulat mo?
 • May I get it? – Pwede ko bang kunin?

 

 

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.