Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Using ‘nag’ in Sentences

May 2, 2012

 

‘Nag’ is a tagalog word which is added to verbs to become a past tense.

 • Nagluto na ako. – I cooked already.
 • Nagpunta na ako doon.I already went there.
 • Nagbago ka na ngayon. – You changed now.
 • Nagbabasa siya ng libro. – He/she is reading a book.
 • Nagbigay siya ng pagkain sakin. – He/she gave me a food.
 • Nagdadasal muna ako bago matulog. – I pray first before I go to sleep.
 • Naghahanap ako ng kasintahan noon. – I am searching for a girlfriend.
 • Nag-asawa na ako. – I am married.
 • Nagkasakit ako kahapon. – I got sick yesterday.
 • Nag-away kami nung isang araw. – We had a fight last day.
 • Nagtanong ako sa kanya. – I asked him/her.
 • Nagkamali ako. – I was wrong.
 • Nag-alala ako sayo. – I got worried for you.
 • Naghintay ako sayo. – I waited for you.
 • Nagkatotoo ang hiling ko. – I wish come true.
 • Nagtaka ako sayo. – I was wondering of you.
 • Nag-aaral pa ako. – I’m still studying.
 • Nag-iisa ako kanina. – I had been all alone a while ago.
 • Nagtalo kami sa labas. – We had an argument outside.
 • Naglakad-lakad kami kanina. – We had a walked a while ago.
 • Nagtataka siya. – He/she was confused.
 • Nagbibiro lang naman ako. – I was only joking.
 • Nagtataka lang ako kung bakit ganun. – I was wondering why it’s like that.
 • Nag-usap kami tungkol sa nangyari. – We talked for what happened.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.