Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Using ‘pa’ in Tagalog Sentences

April 17, 2012

 

‘Pa’ is a Tagalog word means still, more.

 

 • Hindi pa.Not yet.
 • Kulang pa. – Still incomplete.
 • Kaya pa. – Can still do it.
 • May susunod pa na pagkakataon. – There is still another chance.
 • Kailangan ko pa ng tulong mo. – I still need your help.
 • Hindi pa ako tapos. – I’m not yet done.
 • Nandito pa ako sa bahay. – I’m still in the house.
 • Kain pa tayo. – Let’s eat more.
 • Natutulog pa siya. – He/she is still sleeping.
 • Hinihintay ko pa siya. – I’m still waiting for him/her.
 • Kumakain pa ako. – I’m still eating.
 • Dagdagan mo pa. – You add more.
 • Kailangan niya pa ako. – He/she still needs me.
 • Kaya mo pa yan. – You can still do it.
 • Ayaw ko pa siyang makita. – I still don’t want to see hi/her.
 • Hindi ko pa siya makalimutan. – I can’t still forget him/her.
 • Naaalala ko pa siya. – I can still remember him/her.
 • Hindi pa ako handa. – I’m still not prepared.

 

Using ‘pa’ in asking Questions:

 • Hinihintay mo pa ba siya? – Are you still waiting for him/her?
 • Bakit pa ako maniniwala sayo? – Why I still need to believe you?
 • Gusto mo pa ba? – You want more?
 • Mahal mo pa ba siya? – Do still love her?
 • Kailangan mo pa ba siya sa buhay mo? – Do you still need him/her in your life?
 • Bakit ka pa ba umaasa? – Why you’re still hoping?
 • Wala pa ba tayong ganyan? – We still don’t have like that?

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.