Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Wag’ in Tagalog Sentences

March 15, 2012

 

Example Sentences:

 • Wag ka ngang ganyan.Don’t be like that.
 • Wag ka ng umalis. – Don’t go.
 • Wag ka ng magtanong tungkol doon.Don’t ask about it.
 • Wag kang seryoso.Don’t be serious.
 • Wag kang tamad. – Don’t be lazy.
 • Wag kang masungit. – Don’t be irritable.
 • Wag kang matakot. – Don’t be afraid.
 • Wag kang sumuko.Don’t give up.
 • Wag kang maniwala sa kanila.Don’t believe them.
 • Wag kang magsinungaling.Don’t lie.
 • Wag kang umiyak.Don’t cry.
 • Wag mong ibigay.Don’t give it.
 • Wag mong sabihin sa kanya.Don’t say it to him/him.
 • Wag mong hintaying yun.Don’t wait for him/her.
 • Wag mo akong pilitin.Don’t force me.
 • Wag mo na lang isipin yun.Just don’t think about it.
 • Wag mo ng ipilit.Don’t insist it.
 • Wag mo akong kausapin.Don’t talk to me.
 • Wag mo kong iwan. – Don’t leave me.
 • Wag mo akong tingnan.Don’t look at me.
 • Wag mo na lang akong ilibre.Just don’t treat me.
 • Wag mong isiping mali ka.Don’t think that you’re wrong.
 • Wag mo nga akong kulitin. Don’t annoy me.
 • Wag na tayong umalis. – We just don’t go.
 • Wag na tayong magluto. – We just don’t cook.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.