Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Wari’ Tagalog Meaning

March 13, 2012

 

wari imagination (imagine), idea, mind
wariinimagine
Tagalog Synonyms: isipin, akalain, gunitain

 

imaginationimahinasyon

  • You’re in my imagination.Nasa imahinasyon kita.

 

 • Wariin mo ako. – Imagine me.
 • Wariin mo kung ikaw ang nasa sitwasyon ko.Imagine you’re on my situation.
 • Wariin mo na magkasama tayo. – Imagine that we were together.
 • Hindi ko mawari. – I can’t imagine.
 • Hindi kita mawari. – I can’t imagine you.
 • Hindi ko mawari kung kailan yun nangyari. – I can’t imagine when that happened.
 • Ayokong mawari yun. – Don’t want to imagine that.
 • Hindi ko mawari na ganun pala siya. – I can’t imagine that he/she is like that.
 • Di ko mawari kung bakit siya ganyan. – I can’t imagine why his like that.
 • Wariin mo kung anong nangyari. – Think about what happened.

 

 • Wariin mo nung kasama mo ako. – Imagine when I’m with you.
 • Nawari mo bang nawawari ko? – Do you imagine what I imagine?
 • Nawari mo ba ako? – Did you imagine me?
 • Nawari mo ba ang mukha niya? – Can you imagine his/her face?
 • Paano mo nawari? – How did you imagine?

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.