Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

What is ‘Kalbo’ in English?

March 21, 2012

 

‘Kalbo’ is a Tagalog word which means in English ‘no hair’.

‘Kalbo’ also called ‘walang buhok’ in Tagalog.

kalbo – bald

                             
kalbong gupit – bald haircut
nawawala na ang buhok – balding
nakakalbo na – going bald
nagsimulang makalbo – starting to lose the hair

 

Example Sentences:

 • Ang tatay ko ay kalbo. My dad is bald.
 • Nakakalbo na ako. – I’m going bald.
 • Kalbo ka na. – You are bald.
 • Hindi pa ako kalbo. – I’m still not bald.
 • Nakakalbo ka na. – You are balding.                       
 • Sa tingin ko nakakalbo na ako. – I think I’m going bald.
 • Ayaw kong maging kalbo. – I don’t want to be bald.
 • Nagsisimula na akong makalbo. – I’m starting to be bald.
 • Napansin ko na ang pangangalbo ko. – I already notice my baldness.
 •  

 

Other Examples:

 • Bakit ka ba kalbo? – Why you’re bald?
 • Nakakalbo ka na ba? – Are you balding?
 • Kalbo ka ba? – Are you bald?
 • Kailan ka nagsimulang magpakalbo? – When did you start to go bald?

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.