Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

When you care for someone

May 4, 2012

 

  • Are you okay?Ayos ka lang ba?
  • Do you need my help?Kailangan mo ba ng tulong ko?
  • Does it hurt? – Masakit ba?
  • How’s you health? – Kumusta ang kalusugan mo?
  • Did something happen? – May nangyari ba?
  • What happened to you? – Anong nangyari sayo?
  • Do you have a problem? – May problema ka ba?
  • Matutulungan ba kita sa problema mo? – Could I help to your problem?
  • May I know what your problem is? – Pwede ko bang malaman kong ano ang problema mo?
  • Don’t worry you it will be okay. – Wag kang mag-alala magiging maayos din yan.
  • Just relax. – Huminahon ka lang.
  • Just be calm. – Maging kalmado ka lang.
  • You can solve it. – Maaayos mo din yan.
  • Don’t think about it. – Wag mong isipin yun.
  • It’s just a challenge, God is there. – Pagsubok lang yan, nandiyan ang Panginoon.
  • You can do it! – Kaya mo yan!
  • Think positive. – Mag-isip ka ng positibo.
  • You should take care of your health. – Kailangan mong alagaan ang kalusugan mo.
  • Don’t worry I will help you. – Wag kang maga-alala tutulungan kita.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.