Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Where do you want to go?’ Conversation

April 25, 2012

 

Jecel: Where do want to go Rose?
Tagalog: Saan mo gustong pumunta Rose?

Rose: My mom said we will have our vacation in Paris.
Tagalog: Sabi ng nanay ko magbabakasyon daw kami sa Paris.

Jecel: Oh good for you.
Tagalog: Oh mabuti para sayo.

Rose: Nope, I don’t want to go to Paris. I want to go to the Philippines.
Tagalog: Hindi, ayaw kong pumunta sa Paris. Gusto kong pumunta sa Pilipinas.

Jecel: I wanted to go to the Philippines too. My dad and I planned already that we will go there this coming June.
Tagalog: Gusto ko ding pumunta sa Pilipinas. Ang tatay ko at ako ay plinanhohan na pupunta kami doon sa darating na Hunyo.

Rose: Wow! Make sure you will take a lot of pictures.
Tagalog: Wow! Siguradohin mong kukuha ka ng maraming larawan.

Jecel: Of course. My dad bought me a new camera last week.
Tagalog: Oo naman. Binilhan ako ng tatay ko ng bagong kamera nung isang linggo.

Rose: You are so lucky this year.
Tagalog: Ang swerte mo ngayon.

Jecel: Yeah, I am so blessed. Thanks to God.
Tagalog: Oo, pinagpala talaga ako. Salamat sa Panginoon.

Rose: I hope I could go to the Philippines too.
Tagalog: Sana makapunta din ako sa Pilipinas.

Jecel: I will pray for you.
Tagalog: Ipagdadasal kita.

Rose: Thanks.
Tagalog: Salamat.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.