Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Examples of asking Questions about Breakup

April 13, 2012

 • Why you broke my heart? – Bakit mo sinaktan ang puso ko?
 • Did I do anything that makes you mad? – May nagawa ba ako na ikinagalit mo?
 • What is my fault? – Ano ang kasalan ko?
 • Why you’re breaking-up with me? – Bakit ka makikipaghiwalay sakin?
 • Are you breaking-up with me? – Makikipaghiwalay ka ba sa akin?
 • Why you’re doing this to me? – Bakit mo ito ginagawa sa akin?
 • Who made you cry? – Sino ang nagpaiyak sayo?
 • What happened to your break-up? – Anong nangyari sa hilawalayan niyo?
 • Have you seen him with another girl? – Nakita mo siyang may ibang babae?
 • Did he say sorry for what he did? – Humingi ba siya ng tawad sa ginawa niya?
 • Is it true that you are already broken? – Totoo bang hiwalay na kayo?
 • Why did you break my heart? – Bakit mo sinaktan ang puso ko?
 • Why does love hurt? – Bakit ba ang pagmamahal ay masakit?
 • Are you happy of breaking up with me? – Masaya ka ba sa paghihiwalayan natin?
 • What to do to hurt someone? – Ano ang gagawin para makasakit?
 • Why his breaking up with you? – Bakit siya makikipaghiwalay sayo?
 • Do you still love me or not? – Mahal mo pa ba ako o hindi na?
 • Why it hurts when we need to break up with someone? – Bakit masakit kung makikipaghiwalay tayo?
 • How’s your break-up? – Kumusta ang hiwalayan niyo?
 • Can you give me reasons why you’re breaking up with me? – Pwede bang bigyan mo ako ng rason kung bakit ka makikipaghiwalay sa akin?
 • Can you explain why you break him? – Pwede mo bang ipaliwanag kong bakit ka nakipaghiwalay sa kanya?
 • Do you know the reasons why she breaks you up? – Alam mo ba ang mga rason kung bakit siya nakipaghiwalay sayo?

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.