Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Goodbye Phrases

April 23, 2012

  • Thank you for coming. – Salamat sa pagpunta.
  • I have to go. – Aalis ko ng umalis.
  • I need to go. – Kailangan ko ng umalis.
  • See you later. – Magkita tayo mamaya.
  • See you soon. – Hanggang sa muli.
  • See you next time. – Magkita tayo sa susunod.
  • Until next time. – Hanggang sa susunod.
  • Until the next time we meet. – Hanggang sa susunod nating pagkikita.
  • Go back here next time. – Balik ka dito sa susunod.
  • Have a blessed trip. Bye. – Pagpalain ang byahe niyo. Paalam.
  • I have to leave now. – Kailangan ko ng umalis ngayon.
  • All right, take care of yourself. – Sige, alagaan mo ang sarili mo.
  • It’s getting late. –
  • Its already time I have to go. – Oras na aalis na ako.
  • Its time to go. – Oras na para umuwi.
  • I’ve got to go. – Aalis na ako.
  • I wanna say goodbye. – Gusto kong magsabi ng paalam.
  • I enjoyed talking to you. – Natuwa ako na nakausap kita.
  • Drop by. – Daan ka.
  • See me sometimes. – Magkita ka sa akin paminsan-minsa.
  • Let’s meet sometimes. – Magkita tayo paminsan-minsan.
  • I enjoyed spending my time with you. – Natuwa akong ipaglaan ang oras ko sayo.
  • Have a nice day. – Magroon ka ng magandang araw.
  • Drive safely. – Mag-ingat ka sa pagmamaneho.
  • Take care on the road. – Mag-ingat ka sa daan.

   

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.