Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Heartbreak Phrases translated in Tagalog

April 13, 2012

 

 • You broke my heart. – Sinaktan mo ang puso ko.
 • Were over. – Tapos na tayo.
 • Let’s stop our relationship. – Ihinto na natin an gating relasyon.
 • I don’t love you anymore. – Hindi na kita mahal.
 • I just realize that I don’t really love you. – Aking natanto na hindi pala talaga kita mahal.
 • I don’t need you anymore. – Hindi na kita kailangan.
 • Let’s just break-up. – Maghiwalay na lang tayo.
 • You lied to me. – Niloko mo ako.
 • I can’t accept you’re sorry. – Hinid ko matatanggap ang pakiusap mo.
 • I saw with another man/woman. – Nakita kitang may ibang kasamang lalaki/babae.
 • I don’t need you in my life. – Hindi kailangan sa buhay ko.
 • I hate the way you lie. – Naiinis ako sa paraan ng pagsisinunangaling mo.
 • We’re already break. – Hiwalay na kami.
 • I can’t love you. – Hindi kita kayang mahalin.
 • I can’t teach my heart loving you. – Hindi ko kayang turuan ang puso ko na mahalin ka.
 • I thought that I love you. – Akala ko mahal kita.
 • It really hurts. – Ang sakit talaga.
 • Your love is not enough. – Kulang pa ang pagmamahal mo.
 • I’m sorry to hurt you. – Pasensiya kana na nasaktan kita.
 • I can’t forgive you for what you’ve done. – Hindi kita mapapatawad sa nagawa mo.
 • I’m sorry for breaking your heart. – Patawad sa pagpapasakit ko sa puso mo.
 • I don’t want to see you anymore. – Ayaw na kitang makita pa.
 • I can’t accept you anymore. – Hindi na kita matatanggap.
 • You made me cry for breaking my heart. – Pinaiyak mo ako sa ginawang mong pananakit sa puso ko.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.