Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘I like you because’ Phrases

April 16, 2012

 

 • I like you because you love me.Gusto kita kasi mahal mo ako.
 • I like you because you make me laugh. – Gusto kita kasi napapatawa mo ako.
 • I like you because you have everything. – Gusto kita kasi nasa sayo na ang lahat-lahat.
 • I like you because you are so funny. – Gusto kita kasi nakakatawa ka.
 • I like you because you treat me like a family. – Gusto kita kasi tinuturing mo akong parang pamilya.
 • I like you because you are sweet. – Gusto kita kasi malambing ka.
 • I like you because you are not afraid of your enemies. – Gusto kita kasi hindi ka takot sa mga kalaban mo.
 • I like you because you are a funny person. – Gusto kita kasi nakakatawa kang tao.
 • I like you because you are there when I need you. – Gusto kita kasi nandiyan ka pag kailangan kita.
 • I like you because you gave me anything what I wanted. – Gusto kita kasi binibigay mo kung ano man ang gustohin ko.
 • I like you because you are so good to me. – Gusto kita kasi napakabait mo sa akin.
 • I like you because you have a lovely hair. – Gusto kita kasi may maganda kang buhok.
 • I like you because you are extraordinary. – Gusto kita kasi pambihira ka.
 • I like you because you like what I like. – Gusto kita kasi gusto mo yung gusto ko.
 • I like you because you are gentleman. – Gusto kita kasi maginoo ka.
 • I like you because you are smart and active. – Gusto kita kasi matalino ka at masigla.
 • I like you because I see myself on you. – Gusto kita kasi nakikita ko ang sarili ko sayo.
 • I like you because you like me too. – Gusto kita kasi gusto mo rin ako.
 • I like you because you love my family. – Gusto kita kasi mahal mo ang pamilya ko.
 • I like you because you are a good listener. – Gusto kita kasi magaling kang tagapakinig.
 • I like you because you let me explain first. – Gusto kita kasi pinapapaliwanag mo muna ako.
 • I like you because you amaze me. – Gusto kita kasi pinapabilib mo ako.
 • I like you because you have a lot of surprises. – Gusto kita kasi madami kang surpresa.
 • I like you because you are cool. – Gusto kita kasi astig ka.
 • I like you because you said I’m handsome/beautiful. – Gusto kita kasi sinabing mong gwapo/maganda ako.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.