Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

I Love You Phrases translated in Tagalog

April 13, 2012                                 

 

 • I love you for no reason. Mahal kita ng walang dahilan.
 • I love you until the end.Mahal kita hanggang sa katapusan.
 • I love you everyday.Mahal kita araw-araw.
 • I love you but goodbye.Mahal kita pero paalam.
 • I love you just today. – Mahal kita pero ngayon lang.
 • I love you since before. – Mahal na kita simula pa noon.
 • I love you but I can’t trust you anymore. – Mahal kita pero hindi na kita mapagkakatiwalaan.
 • I love you without even knowing why. – Mahal kita ng wala man kaalam-alam kung bakit.
 • I love you always and forever. – Mahal kita palagi at magpakailanman.
 • I love you from the moment I saw you. – Mahal na kita nung panahong nakita kita.
 • I love you since the day I met you. – Mahal kita simula pa nong araw na nakita kita.
 • I love you for being who you are. – Mahal kita sa pagiging ikaw mo.
 • I love you and that’s true. – Mahal kita at yun ang totoo.
 • I love you till I die. – Mahal kita hanggang sa mamatay ako.
 • I love you since from the beginning. – Mahal kita simula nung simula pa lang.
 • I love you but you don’t love me. – Mahal kita pero hindi mo ako mahal.
 • I love you but you love her. – Mahal kita pero mahal mo siya.
 • I love you but I lied. – Mahal kita pero nagsinungaling ako.
 • I love you but I need to let you go. – Mahal kita pero kailangan kitang pakawalan.
 • I love you when we apart. – Mahal kita nung nagkahiwalay tayo.
 • I love you when you love me. – Mahal kita nung minahal mo ako.
 • I love you sincerely. – Mahal kita ng tapat.
 • I love you since I was young. – Mahal kita simula nung bata pa ako.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.