Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘I want’ Phrases

April 16, 2012

 

 • I want you.Gusto kita.
 • I want you in life. – Gusto kung nasa buhay kita.
 • I want you not him. – Gusto kita hindi siya.
 • I want you to be mine. – Gusto kung mapasaakin ka.
 • I want you to want me. – Gusto kong gustuhin mo ako.
 • I want you to know. – Gusto kong malaman mo.
 • I want you to need me. – Gusto kong kailanganin mo ako.
 • I want you to love me. – Gusto kong mahalin mo ako.
 • I want you to be here. – Gusto kong nandito ka.
 • I want you to be happy. – Gusto kong maging masaya ka.
 • I want you stop working. – Gusto kong huminto ka sa trabaho.
 • I want you to like me. – Gusto kong magustohan mo ako.
 • I want to be free. – Gusto kong maging malaya.
 • I want to eat.Gusto kung kumain.
 • I want to sleep now.Gusto ko ng matulog ngayon.
 • I want to be with you forever. – Gusto kung makasama ka habang buhay.
 • I want to watch movie. – Gusto kong manood ng palabas.
 • I want to eat yummy foods. – Gusto kong kumain ng masasarap na pagakain.
 • I want to have like that. – Gusto kong magkaroon ng ganyan.
 • I want to say sorry. – Gusto kong humingi ng paunmanhin.
 • I want to apologize. – Gusto kong himhingi ng pasensiya.
 • I want to go to the Philippines. – Gusto kong pumunta ng Pilipinas.
 • I want to die. – Gusto kong mamatay.
 • I want to live happy. – Gusto kong mabuhay ng maligaya.
 • I want to live alone. – Gusto kong mabuhay mag-isa.
 • I want to be alone. – Gusto kong mapag-isa.
 • I want to visit you. – Gusto kong bisitahin ka.
 • I want to court you. – Gusto kong ligawan ka.
 • I want to leave here. – Gusto kong umalis dito.
 • I want to marry you. – Gusto kitang pakasalan.
 • I want to leave now. – Gusto ko ng umalis ngayon.
 • I want to kill you. – Gusto kitang patayin.
 • I want to love you. – Gusto kitang mahalin.
 • I want him/her back. – Gusto ko siyang bumalik siya.
 • I want the one I can’t have. – Gusto ko yung hindi mapa sakin.
 • I want justice. – Gusto ko ng katarungan.
 • I want it that way. – Gusto ko sa ganyang paraan.
 • I want ice-cream. – Gusto ko ng surbetes.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.