Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Phrases why I Love You translated in Tagalog

April 13, 2012 

I love you because _______.
Tagalog: Mahal kita kasi _______.

 

 • I love you because of your sincerity. – Mahal kita dahil sa katapatan mo.
 • I love you because of who you are. – Mahal kita kung sino ka man.
 • I love you because you are my best friend. – Mahal kita kasi matalik kitang kaibigan.
 • I love you because you have a good heart. – Mahal kita kasi may mabuti kang puso.
 • I love you because you are beautiful.Mahal kita kasi maganda ka.
 • I love you because you love me more. – Mahal kita kasi mas mahal mo ako.
 • I love you because you complete my life. – Mahal kita kasi kinumpleto mo ang buhay ko.
 • I love you because you love the Lord first. – Mahal kita kasi mas una mong mahal ang Panginoon.
 • I love you because it’s really love. – Mahal kita kasi talagang pag-ibig ito.
 • I love you because you are intelligent. – Mahal kita kasi marunong ka.
 • I love you because you are true to me. – Mahal kita kasi totoo ka sa akin.
 • I love you because you love me too. – Mahal kita kasi mahal din kita.
 • I love you because you made me stronger. – Mahal kita kasi pinapalakas mo ako.
 • I love you because you want to grow old with me. – Mahal kita kasi gusto mong tumanda kasama ako.
 • I love you because did not hurt me. – Mahal kita kasi hindi mo ako sinaktan.
 • I love you because you’re my everything. – Mahal kita kasi ikaw ang lahat sa akin.
 • I love you because you gave me everything. – Mahal kita kasi binigay mo lahat sa akin.
 • I love you because you never give up on me. – Mahal kita kasi hindi ka sumusuko sakin.
 • I love you because we are the same. – Mahal kita kasi pareho tayo.
 • I love you because you love me with no conditions. – Mahal kita kasi mahal mo ako ng walang kondisyon.
 • I love you because you make me smile. – Mahal kita kasi pinapangiti mo ako.
 • I love you because you are amazing. – Mahal kita kasi nakakabilib ka.
 • I love you because you bring out the best in me. – Mahal kita kasi binibigay mo yung pinakamabuti sakin.
 • I love you because you make me feel safe. – Mahal kita kasi pinaparamdam mo sa akin na ligtas ako.
 • I love you because you make me feel I’m important. – Mahal kita kasi pinaparamdam mong mahalaga ako.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.