Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Use ‘let’ in Phrases

April 20, 2012

 

 • Let him/her begin. Hayaan mo siyang magsimula.
 • Let me explain. – Hayaan mo akong magpaliwanag.
 • Let me talk. – Hayaan mo akong magsalita.
 • Let me guide you. – Hayaan mong patnubayan kita.
 • Let me love you. – Hayaan mong mahalin kita.
 • Let me do that. – Hayaan mong ko ang gumawa niya.
 • Let me tell you this. – Hayaan mong sabihin ko to sayo.
 • Let me say that I love you. – Hayaan mong magsabi ako ng mahal kita.
 • Let her cry for a while. – Hayaan mo siyang umiyak ng sandali lang.
 • Let her go. – Hayaan mo siyang umalis.
 • Let her know. – Hayaan mo siyang malaman niya.
 • I let you go now. – Pinapakawalan na kita ngayon.
 • Just let me try it. – Hayaan mong subukan ko yan.
 • I can’t let you do that to me. – Hindi ko hahayaang gawin mo yun sa akin.
 • He can’t lie to me. – Hindi niya kayang magsinungaling sakin.
 • Let the program begin. – Simulan na ang programa.
 • Let me watch the movie. – Hayaan mo akong panood ng palabas.
 • Let me be your wings. – Hayaan mong maging pakpak mo ako.
 • Let me be your hero. – Hayaan mong maging tagapagligtas mo ako.
 • Let me explain what I did. – Hayaan mong pagpaliwanag ako sa nagawa ko.
 • Let me do it for you. – Hayaan mong gawin ko yan para sayo.
 • Let me take you home. – Hayaan mong ihatid kita sa bahay niyo.
 • Let me guide you in your way. – Hayaan mong patnubayan kita sa iyong daan.
 • Let me think about it. – Hayaan mo muna akong makapag-isip tungkol diyan.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.