Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Liking the Parents ’ Conversation

April 7, 2012

 

American: Your mom and dad really take good care of me here in your place.
Tagalog: Ang nanay at tatay mo ay talagang inaalagaan ako ng mabuti dito sa lugar niyo.

Filipina: Of course, my mom and dad love you that much.
Tagalog: Oo naman, ganyan ka kamahal nina nanay at tatay.

American: That’s why I always love to be here.
Tagalog: Kaya nga gusto kong palagi akong nandito.

Filipina: Thank for liking my parents and for loving our place.
Tagalog: Salamat sa pagkagusto mo sa mga magulang ko at sa pagmamahal sa lugar namin.

American: It’s my pleasure.
Tagalog: Ikinagagalak ko.

Filipina: Always remember that you are always welcome here in our home.
Tagalog: Palagi mong alalahaning palagi kang tanggap dito sa bahay namin.

American: Thank you so much.
Tagalog: Maraming salamat.

Filipina: You welcome.
Tagalog: Walang ano man.

Filipina’s Mother: The dinner is ready.
Tagalog: Handa na ang hapunan.

Filipina: Let’s eat.
Tagalog: Kumain na tayo.

Americano: Let’s go.
Tagalog: Tara.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.