Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘A guy annoying a bad mood girl’ Conversation

March 3 , 2012

 

Mark: Hey Irene I dream about you last night. (Irene nanaginip ako tungkol sayo nung isang gabi.)
Irene: Me again? (Ako na naman?)
Mark: Yes, it’s because you are my princess. (Oo, kasi ikaw ang prinsesa ko.)
Irene: Why your always dream about me? And I’m not your princes! Okay? (Bakit palagi kang nananaginip tungkol sakin? At hindi mo ako prinsesa! Okey?)
Mark: Because we are destiny. And you know what you are more beautiful when you are angry. (Kasi nakatadhana tayo. At alam mo ba lalo kang maganda pag nagagalit.)
Irene: Shut up! I don’t like you! And don’t want to be your destiny! (Tumahimik ka! Hindi kita gusto! At hindi tayo nakatadhana!)
Mark: You are really irritable… (Ang sungit mo talaga…)
Irene: Just leave me alone okay? (Pabayaan mo akong mag-isa okey?)
Mark: No… I’m your hero. (Ayaw… Tagapagligtas mo ko.)
Irene: I am really mad at you! (Talagang galit na ako sayo.)
Mark: Just relax, I won’t eat you. (Kalma lang, hindi naman kita kakainin eh.)
Irene: Get out of my way! (Umalis ka sa dinadaanan ko!)
Mark: I’ll go with you. (Sasama ako sayo.)
Irene: Please!!! Leave me alone! I don’t need you! (Pakiusap!!! Hayaan mo akong mag-sa! Hindi kita kailangan!)
Mark: Okay, sorry I’m just joking. (Okey, pasensiya na nagbibiro lang naman ako.)
Irene: Your jokes are not funny at all. (Hindi na nakakatawa ang mga biro mo!)
Mark: I will go now. (Aalis na ako.)
Irene: Good! (Mabuti!)

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.