Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘A guy talking to a bad mood girl’ Conversation

February 14, 2012

Bobby: Hi, I’m Bobby. (Hi, ako pala si Elmer.)
Lovely: Who cares? (Pakialam ko.)
Bobby: Oh… you sound so naughty. (Oh… boses pilya ka ah.)
Lovely: Then? (Tapos?)
Bobby: You know what you look beautiful today. (Alam mo ba maganda ka ngayong gabi.)
Lovely: Oh really? I apologize because I’m not only beautiful today but everyday. (Oh talaga? Pasensya na kasi hindi lang ako maganda ngayon kundi araw-araw.)
Bobby: Yeah you are right. (Oo tama ka.)
Lovely: Good! (Mabuti!)
Bobby: I know you are not in a good mood right now. (Alam ko hindi maganda ang araw mo ngayon.)
Lovely: Yeah you are right! (Oo tama ka!)
Bobby: Why? (Bakit?)
Lovely: We just broke-up. (Naghiwalay na kami.)
Bobby: Sorry for what happened. (Pasenya na nangyari.)
Loverly: I am really not okay. (Hindi talaga ako okey eh.)
Bobby: You have to forget about him. (Kailangan mo siyang kalimutan.)
Lovely: How? (Paano?)
Bobby: I am here. (Nandito ako.)
Lovely: Hahaha. Are you kidding? (Hahaha. Nagpapatawa ka ba?)
Bobby: Oh see… I just want to make you laugh. (Kita mo na… Gusto lang kitang mapatawa.)
Lovcly: You are funny. (Nakakatawa ka.)
Bobby: You look more beautiful when you smile. (Gumaganda ka lalo pag ngumingiti ka.)
Lovely: Haha, thanks but you are lier. (Haha, salamat pero sinungaling ka.)
Bobby: No I’m not lying. (Naku hindi ah hindi ako nagsisinungaling.)
Lovely: Oh really? (O talaga?)
Bobby: Yup! (Oo!)
Lovely: Oh okay. (Okey.)
Booby: So may I know your name now? (Oh pano pwede ko na bang malaman ang pangalan mo?)
Lovely: I am Lovely. (Ako si Lovely.)
Booby: Nice name. Nice meeting you Lovely. (Magandang pangalan. Mabuti at nakilala kita Lovely.)
Lovely: Thanks. (Salamat.)
Booby: For what? (Para saan?)
Lovely: You make me smile this evening. (Pinangiti mo ako ngayong gabi.)
Bobby: No problem. (Walang problema.)

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.