Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

A secret problem Coversation

May 5, 2012

 

Boy: Why are you so lonely?
Tagalog: Bakit sobrang lungkot mo?

Girl: It’s nothing.
Tagalog: Wala ito.

Boy: Just tell me and I won’t tell anybody.
Tagalog: Sabihan mo lang ako at hindi ko ipagsasabi sa iba.

Girl: No thanks. It’s a big secret.
Tagalog: Hindi na salamat. Isa itong malaking sekreto.

Boy: I am really curious about it.
Tagalog: Talagang takang-taka ako tungkol diyan.

Girl: I apologize but I can’t tell you.
Tagalog: Ipagpaumanhin mo pero hindi ko masasabi sayo.

Boy: Okay, I just want to know if it is all about, what if I could help?
Tagalog: Sige, gusto ko lang naman malaman kung ano ang tungkol doon, paano kung makatulong ako?

Girl: You can’t help me with my problems.
Tagalog: Hindi mo ako matutulungan sa mga problema ako.

Boy: Okay I understand.
Tagalog: Sige naiintindihan ko.

Girl: Thanks for your concern. If it’s already okay that’s the time I will tell you.
Tagalog: Salamat sa malasakit mo. Kung mayos na yun na ang panahon na sasabihin ko sayo.

Boy: Okay, good luck to that.
Tagalog: Sige, pagpalain ka sana diyan.

Girl: Thanks, you too.
Tagalog: Salamat, ikaw din.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.