Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

At the market conversation

Apr 30, 2011

Sa palengke (At the market)

Nene: Magkano ang kilo ng isda? (How much is the kilo of fish?)
Kiko: Isang daang piso kada kilo. (One hundred pesos per kilo.)
Nene: Ang mahal naman ng presyo. (The price is too expensive.)
Kiko: Mahal na ang isda ngayun eh. (The price of fish now is too expensive.)
Nene: Bakit sa kabilang tindahan hindi naman masiadong mahal? (Why is that on the other store is not too expensive?)
Kiko: Hindi ko alam. (I don’t know.)
Nene: Hindi ba pwedeng babaan mo ang presyo? (Can you kindly lower the price?)
Kiko: Hindi ko magagawa yan, magagalit ang amo ko. (I can’t do that, my boss will get angry.)
Nene: Ah sige, siguro sa kabilang tindahan na lang ako bibili. (Ah okay, maybe I’ll buy on the other store.
Kiko: Kung yan ang desisyon mo. (If that’s your decision.)
Nene: Okey. (Okay.)

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.