Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Biodegradable and Non-biodegradable Conversation

October 29, 2011

 

Carl: Ash, where are you going?
(Ash, saan ka pupunta?)
Ash: throw my garbages. Why?
(Magtatapon lang ng basura. bakit?)
Carl: can i ask a favor?
(Pwede ba akong humingi ng pabor?)
Ash: what is it?
(Ano ba yun?)
Carl: please include my garbages too. these are just few.)
(pakisali na lang nitong mga basura ko. kaunti lang naman 'to eh.)
Ash: OK. no problem.
(Sige, wala'ng problema.)
Carl: Thanks, ash.
(Salamat ash.)
Ash: Wait, Are these are already segregated to bio and non bio degradable?
(Teka, nakahiwalay na ba ito ayun sa nabubulok at hindi nabubulok?)
Carl: not yet.
(Hindi pa.)
Ash: ok, i'll just segregate these.
(Sige, ako na lang maghihiwalay nito.)
Carl:only rotten fruits and plastic bottles are inside it.
( Mga bulok prutas at plastic bottles lang ang lamat niyan.)
Ash: Ah.. rotten fruits belongs to biodegradable and plastics bottles are for non bio degradable. This is easy
(Ah, ang mga bulok na prutas ay sa mga nabubulok at ang plastic bottles ay sa mga di nabubulok. Madali lang ito.)
Carl: I'm sorry, i can't do it by myself because no one will take care of my child.
(Pasensya ka na, di ko magawang itapon ang mga yan dahil wala kasing mag-aalaga sa anak ko.)
Ash: it is not a big deal,as long as next time you'll be the one whose going to throw my garbages.
(Wala yun, sa susunod ikaw naman magtatapon ng mga basura ko.)
Carl: No problem.
(Walang problema.)
Ash: I got to go so that i can throw these.
(Alis na ako nang maitapon ko na ang mga ito.)
Carl: Ok, goodbye.
(Sige. paalam)
Ash: Goodbye. (Paalam.)

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.