Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Boracay Conversation

May 10, 2011

American: What is the most beautiful beach in the Philippines?
In Tagalog: Ano ang pinaka magandang dalamapasigan sa Pilipinas?

Filipino: There are many beautiful beaches in the Philippines; one of them is the beautiful Boracay.
In Tagalog: Napakaraming magagandang dalampasigan sa Pilipinas, isa sa kanila ang magandang Boracay.

American: Where is the location of Boracay?
In Tagalog: Saan ba ang lokasyon ng Boracay?

Filipino: In the Western Visayas region of the Philippines.
In Tagalog: Nasa kanlurang Visayas na rehiyon ng Pilipinas.

American: Where is that place?
In Tagalog: Saang lugar yan?

Filipino: In Northern region of Aklan province.
In Tagalog: Nasa hilagang rehiyon ng probensiya ng Aklan.

American: I will visit that place.
In Tagalog: Bibisitahin ko ang lugar na yan.

Filipino: You will really enjoy your trip.
In Tagalog: Talagang malilibang ka sa iyong pagbyahe.

American: Yeah, thanks for the information.
In Tagalog: Oo, salamat sa impormasyon.

Filipino: You’re welcome.
In Tagalog: Walang anuman.

 

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.