Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Buying Pets ’ Conversation

April 17, 2012

 

Rowel: Hey Martin where are you going?
Tagalog: Oy Maritn saan ka pupunta?

Martin: I will go to the pet shop.
Tagalog: Pupunta ako sa pet shop.

Rowel: You will buy a pet?
Tagalog: Bibili ka ng alaga?

Martin: Yup.
Tagalog: Oo.

Rowel: Can I go with you?
Tagalog: Pwede ba akong sumama sayo?

Martin: Sure.
Tagalog: Oo ba.

Rowel: I will buy a turtle pet for my little brother.
Tagalog: Bibili ako ng alagang pagong para sa nakakabata kong kapatid.

Martin: That’s good. How about fish?
Tagalog: Maganda yan. Pano kung isda?

Rowel: Oh he doesn’t want fish. What about you? What kind of pet you want to buy later?
Tagalog: Hindi niya gusto ang isda. Ano naman yung sayo? Anong klaseng alaga ba ang gusto mong bilhin mamaya?

Martin: I want snakes.
Tagalog: Gusto ko ahas.

Rowel: That’s cool. Haha. But it’s dangerous.
Tgaalog: Astig yan. Haha. Kaso delikado.

Martin: It’s dangerous if you are careless.
Tagalog: Delikado kung pabaya ka.

Rowel: Exactly but it’s still dangerous.
Tagalog: Eksato pero delikado parin.

Martin: Maybe? Haha.
Tagalog: Siguro? Haha.

Rowel: Haha, let just go.
Tagalog: Haha, tara na nga lang.

Martin: Okay.
Tagalog: Sige.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.