Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Can I visit you’ Conversation

April 11, 2012

 

Danny: Can I ask you something?
Tagalog: Pwede ba kitang tanungin?

Ella: Sure, what is that?
Tagalog: Oo naman, ano yun?

Danny: Are you busy tomorrow?
Tagalog: Abala ka ba bukas?

Ella: Nope, I will just stay in the house whole day.
Tagalog: Hindi, sa bahay lang ako buong araw.

Danny: That’s good, can I visit you tomorrow?
Tagalog: Mabuti yan, pwede ba kitang bisitahin bukas?

Ella: Sure why not. You are welcome in our home.
Tagalog: Oo naman bakit hindi. Tanggap ka sa bahay namin.

Danny: Thanks. Don’t worry I will bring your favorite food for you and your family.
Tagalog: Salamat . Wag kang mag-alala magdadala ako ng paborito mong pagkain para sayo at sa pamilya mo.

Ella: I’m my sister will like it, specially mom and dad.
Tagalog: Magugustohan yan ng kapatid kung babae, lalo na si nanay at tatay.

Danny: I’m so…
Tagalog: Sana nga…

Ella: Don’t worry my family are good and loving.
Tagalog: Wag kang mag-alala ang pamilya ko ay mabuti at mapagmahal.

Danny: Good to hear that.
Tagalog: Magandang pakinggan yan.

Ella: So let’s go to the canteen now.
Tagalog: Pumunta na tayo sa kantina.

Danny: Let’s go.
Tagalog: Tara.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.