Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Christmas Gifts Conversation

November 29, 2011

 

Kyla: "Mahal ko" (my love), it's almost "bisperas ng pasko" (Christmas season) now. What about we're going to have exchange gift?
Tagalog: Mahal ko, malapit na ang bisperas ng pasko. Ano kaya kung magpalitan tayo ng regalo?
Rey: Exchange gift? What gift do you want?
Tagalog: Palitan ng regalo? Anong regalo ang gusto mo?
Kyla: Anything, I will appreciate it as long it is from you.
Tagalog: Kahit ano, ikalulugod ko basta ba galing sayo.
Rey: Anything? What if grass? You’ll still accept it?
Tagalog: Kahit ano? Ano kaya kung damo? Tatanggapin mo parin?
Kyla: That's "kalokohan" (nonsense). I want something that I’ll value.
Tagalog: Kalokohan naman yan eh. Gusto ko yung pahahalagahan ko.
Rey: I’ll just surprise you. Is that okay for you?
Tagalog: Isusurpresa nalang kita. Ayos lang ba sayo?
Kyla: Ok, I’m fine with that. 
Tagalog: Okey, sige ayos na ako dyan.
Rey: How about my gift?
Tagalog: Pano naman yung regalo ko?
Kyla: "Sikreto" (secret). I’ll surprise you also.
Tagalog: Sikreto. Isusurpresa din kita.
Rey: Every little thing you've given me is the best gift I’ve ever received.
Tagalog: Bawat malilit na bagay na binigay mo sakin ay napa halagang regalong aking natanggap.
Kyla: Oh, really?
Tagalog: O talaga?
Rey: Guess what?
Tagalog: Hulaan mo?
Kyla: "Ano"(What)?
Rey: You're the best gift I’ve ever received ever in my whole life.
Tagalog: Ikaw ang pinakamagandang regalong natanggap ko sa buong buhay ko.
Kyla: Stop that! I’m blushing…
Tagalog: Tama na yan! Namumula ako…

 

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.