Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Coffee’ Conversation

April 19, 2012

 

Waitress: What is your order sir?
Tagalog: Ano po ang order niyo sir?

Man: I want coffee.
Tagalog: Gusto ko ng kape.

Waitress: What else sir?
Tagalog: Ano pa po sir?

Man: Coffee only.
Tagalog: Kape lang.

Waitress: Okay sir.
Tagalog: Sige po sir.

Man: Don’t put any sugar, okay?
Tagalog: Wag mong lagyan ng askul, okey?

Waitress: Okay sir.
Tagalog: Sige po sir.

Man: Just give me a cream.
Tagalog: Bigyan mo lang ako ng cream.

Waitress: Yes sir.
Tagalog:  Opo sir.

Man: Oh wait, do you have cakes?
Tagalog: Sandali lang, meron ba kayong keyk?

Waitress: Yes sir, what kind of flavor do you want sir?
Tagalog: Opo sir, anong flavor po ba ang gusto mo sir?

Man: I want blue berry cake.
Tagalog: Gusto ko yung blue berry cake.

Waitress: Okay sir, just wait for a minute and I will be right back.
Tagalog: Sige po sir, maghintay lang po kayo ng ilang minuto at babalik ako.

Man: Okay.
Tagalog: Okey.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.