Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Conversation: A nice gift

May 7, 2011

Boy: Tomorrow is my sister’s birthday. What will be my gift to her?
In Tagalog: Bukas ang kaarawan ng ate ko. Ano kaya ang magiging regalo ko?

Girl: Gift is not really important, as long it comes from your heart in giving gifts and she will be very happy.
In Tagalog: Ang regalo ay hindi talaga masiadong importante, hanggat nangagagaling sa puso mo ang pagbibigay ng regalo at siya ay magiging masaya.

Boy: Yeah that’s right.
In Tagalog: Oo tama yan.

Girl: And then hug her.
In Tagalog: At pagkatapos yakapin mo siya.

Boy: But I must give her a nice gift.
In Tagalog: Pero kailangan ko siyang bigyan ng magandang regalo.

Girl: What are her favorites?
In Tagalog: Ano ang mga paborito niya?

Boy: She like bags. She’s collecting bags since she was a kid.
In Tagalog: Gusto niya ang mga bag, Nagkukulekta siya ng mga bag simula pa nong bata pa siya.

Girl: That would be a nice gift for her.
In Tagalog: Yan ay magandang pangregalo para sa kanya.

Boy: She loves color red, so I’ll buy a red bag.
In Tagalog: Gusto niya ang pula na kulay, kaya bibili ako ng kulay pula na bag.

Girl: Your right!
In Tagalog: Tama ka!

Boy: Okay, I’ll buy later.
In Tagalog: Okey, Bibili ako mamaya.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.