Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Conversation: Accepting Wedding Invitation

January 2, 2012

 

Rowena: Hi Angel. (Hi Angel.)
Angel: Oy Rowena kumusta kana? (Hey Rowena how are you?)
Rowena: Maayos naman at ikakasal na. (I’m okay and I’m getting married.)
Angel: Talaga ba? (Really?)
Rowena: Oo, kaya nga nandito ako para imbitahan ka sa kasal ko. (Yes, that’s why I’m here to invite you on my wedding.)
Angel: Hindi ako makapanila. Akala ko magiging dalaga ka na lang habambuhay. (I can’t believe it. I thought you’ll be single forever.)
Rowena: Noon yun, nakilala ko ang kasintahan ko sa New York noong nakalipas na dalawang taon. (That was before. I met my boyfriend in New York last two years.)
Angel: Yun pala ang dahilan kung bakit hindi kita nakikita dito sa Pilipinas dahil nagpunta ka pala ng New York. (That’s the reason why I did not see you here in the Philippines for almost three years because you went to New York.)
Rowena: Tumpak! (Absolutely!)
Angel: Wala akong balita sayo, hindi mo ko tinawagan kaibigan. (I never heard about you, you never contacted me my friend.)
Rowena: Pasensiya na, abala lang talaga ako sa trabaho noon. (I’m sorry I am really busy with my work that time.)
Angel: Abala sa kasintahan mo? Haha (Busy with your boyfriend? Haha)
Rowena: Parang ganun? Haha (Just like that? Haha)
Angel: Kailan ang araw ng kasal mo? (So, when will your wedding day?)
Rowena: Heto ang invitation card. Sa susunod na buwan na. Kailangan nandun ka. Okey? (Here’s the invitation card. It will be on next month. You should be there. Okay?)
Angel: Oo naman Rowena, makakarating ako sa pinaka ispesiyal na araw ng buhay mo. (Sure Rowena I’ll be there on your very special day of your life.)
Rowena: Salamat Angel, talagang kaibigan kita. (Thanks Angel, you are really my friend.)

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.