Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Conversation: Annoying

June 2, 2011

Mark: My name is Mark and you?
Tagalog: Ako pala si James at ikaw?

Grace: I’m Grace.
Tagalog: Ako si grace.

Mark: How old are you?
Tagalog: Ilang taon kana?

Grace: I’m already 18 years old.
Tagalog: Labing walong taong gulang na.

Mark: You look 16.
Tagalog: Mukha kang labing anim.

Grace: Haha, you’re kidding.
Tagalog: Haha, nagbibiro ka.

Mark: No I am not kidding.
Tagalog: Hindi ako nagbibiro.

Grace: Ohhh?
Tagalog: Ows?

Mark: You know what you’re like an angel came from heaven.
Tagalog: Alam mo ba para kang anghel na nanggaling sa langit.

Grace: I don’t think so.
Tagalog: Sa tingin ko hindi.

Mark: That’s true.
Tagalog: Totoo yan.

Mark: And you are really cute and so simple.
Tagalog: At ikaw ay talagang kyut at napakasimple.

Grace: Shut-up!
Tagalog: Tumahimik ka!

Mark: Why? That’s really true.
Tagalog: Bakit? Totoo talaga yan.

Grace: Your are nonsense. Goodbye!
Tagalog: Ikaw ay puro kalokohan. Paalam!

Mark: Wait!!!
Tagalog: Sandali!!!

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.