Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Conversation: Baquio

November 20,  2011

 

Clester: I want to visit Baguio in the Philippines.
Tagalog: Gusto kong bisitahin ang Baquio sa Pilipinas.
Justine: Me too, but I’m busy and I have no time to have a trip.
Tagalog: Ako rin, pero abala ako at wala akong panahon para maglakbay.
Clester: Your sister visited the Baquio last 3 months right?
Tagalog: Ang kapatid mo binisita ang Baquio nong nakaraang tatlong buwan tama?
Justine: Yes, she said that Baquio is the summer capital of the Philippines.
Tagalog: Tama, sabi niya nga na ang Baquio ang summer capital ng Pilipinas.
Clester: Yeah, I want to visit the ‘Asin Hot Springs’ which is near in Baquio.
Tagalog: Oo, gusto kong bisitahin ang ‘Asin Hot Springs’ na malapit lang sa Baquio.
Justine: Me too, Baquio City is really popular with its refreshing and relaxing cold climate.
Tagalog: Ako din, ang Lungsod ng Baquio ay talagang kilala sa kanilang nakakarefresh at nakakarelax na malamig na panahon.
Clester: That’s why most of us foreigners love to visit there.
Tagalog: Kaya pala halos tayong mga foreigners ay gustong bumisita doon.
Justine: Absolutely!
Tagalog: Tumpak!

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.