Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Conversation: Courting a girl

May 17, 2011

Boy: Do you have a boyfriend?
Tagalog: May boypren ka ba?

Girl: Why?
Tagalog: Bakit?

Boy: I just want you to know that I am fallen in love with you.
Tagalog: Gusto ko lang malaman mo na nahulog ang loob ko sa iyo.

Girl: You’re just kidding. Haha
Tagalog: Nagbibiro ka lang. Haha

Boy: No it’s not like that.
Tagalog: Hindi naman sa ganon.

Girl: You have girlfriend right?
Tagalog: May kasintahan ka diba?

Boy: I don’t have girlfriend.
Tagalog: Wala akong kasintahan.

Girl: I thought you have.
Tagalog: Akala ko meron.

Boy: That was before, we broke up already.
Tagalog: Noon yon, naghiwalay na kami.

Girl: Why?
Tagalog: Bakit?

Boy: There some problems that we can’t settle.
Tagalog: May mga problema na hindi namin maayos.

Girl: Ah okay.
Tagalog: Ah okey.

Boy: Is it okay with you if I’ll court you?
Tagalog: Okay lang ba sa iyo kong ligawan kita?

Girl: I’ll think about it.
Tagalog: Pag-iisipan ko pa yan.

Boy: Okay, I’ll wait.
Tagalog: Okey, maghihintay ako.

Girl: Thanks
Tagalog: Salamat

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.