Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Conversation: Do I know you?

June 24, 2011

Girl: Do I know you?
Tagalog: Kilala ba kita?

Boy: I don’t know.
Tagalog: Hindi ko alam.

Girl: Your face is familiar.
Tagalog: Pamilyar ang mukha mo.

Boy: You too.
Tagalog: Ikaw din.

Girl: Have we met before?
Tagalog: Nagkita na ba tayo noon?

Boy: I think we met before on my cousin’s birthday.
Tagalog: Sa tingin ko nagkita na tayo noon sa kaarawan ng pinsan ko.

Girl: Who is your cousin?
Tagalog: Sino ang pinsan mo?

Boy: Frances Lim.
Tagolog: Frances Lim

Girl: Oh! I see. Frances is my friend.
Tagalog: O! kita ko na. Si Frances ay kaibigan ko.

Boy: Now you know.
Tagalog: Ngayon alam mo na.

Girl: Yeah, nice meeting you again.
Tagalog: Oo, maligayang muling pagkikita.

Boy: Nice meeting you too. By the way, I forgot you name.
Tagalog: Maligayang pagkikita rin. Siya nga pala, nakalimutan ko ang pangalan mo.

Girl: I’m Pinky.
Tagalog: Ako si Pinky.

Boy: And I’m Ruel.
Tagalog: At ako naman si Ruel.

 

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.