Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Conversation: Jim met Rose again

May 26, 2011

Jim: Do you still remember me?
In Tagalog: Naaalala mo pa ba ako?

Rose: Huh? No I don’t, why?
In Tagalog: Ha? Hindi eh, bakit?

Jim: We were classmates in college before. You’re Rose Cruz, right?
In Tagalog: Magkaklase tayo noong nasa kolehiyo pa tayo noon. Ikaw si Rose Cruz, tama?

Rose: Yeah. By the way what is your name?
In Tagalog: Oo. Siya nga pala anong pangalan mo?

Jim: I’m Jim.
In Tagalog: Ako si Jim.

Rose: Jim Who?
In Tagalog: Sinong Jim?

Jim: Jim Santos.
In Tagalog: Jim Santos.

Rose: Oh… Jim the chickboy in the campus!
In Tagalog: Ah… Jim ang chikboy ng kampus!

Jim: Hahaha, that’s over… It’s not like that.
In Tagalog: Hahaha, sobra naman yan… Hindi naman sa ganun.

Rose: But it’s really true, right? Haha
In Tagalog: Pero totoo yan, tama? Haha

Jim: I don’t think so.
In Tagalog: Sa palagay ko ay hindi.

Rose: Haha, okay? Nice meeting you again Jim Santos.
In Tagalog: Haha, okey? Nagagalak akong makilala kang muli Jim Santos.

Jim: Mee too.
In Tagalog: Ako din.

Rose: I have to go. Bye.
In Tagalog: Kailangan ko ng umalis. Paalam.

Jim: Okay bye…
In Tagalog: Okey paalam…

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.