Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Conversation: Mom doesn't like you

June 28, 2011

Boy: Could I see you tonight?
Tagalog: Pwede ba kitang makita ngayong gabi?

Girl: I have something to tonight.
Tagalog: May gagawing ako ngayong gabi.

Boy: Could you please let me know?
Tagalog: Pakiusap pwede bang malaman ko?

Girl: You better go home.
Tagalog: Mabuti pang umuwi ka na.

Boy: Why?
Tagalog: Bakit?

Girl: My mom is here.
Tagalog: Nandito ang nanay ko.

Boy: Then? Can I go indide?
Tagalog: Tapos? Pwede ba akong pumasok sa loob?

Girl: Are you crazy?!!
Tagalog: Baliw ka ba?!!

Boy: Yes, because of you.
Tagalog: Oo, nang dahil sayo.

Girl: My mom doesn’t like you!
Tagalog: Hindi ka gusto nanay ko!

Boy: I don’t care.
Tagalog: Wala akong pakialam.

Girl: You should go home, I’ll go inside. Bye.
Tagalog: Kailangan mo ng umiwi, papasok na ako sa loob. Paalam.

Boy: Okay, I’ll wait for you.
Tagalog: Okey, maghihintay ako sayo.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.