Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Conversation: Two Filipinos

June 15, 2011

Girl: Are you American?
Tagalog: Amerikano ka ba?

Boy: No, I’m not. Why you asked?
Tagalog: Hindi, bakit mo natanong?

Girl: You like a Filipino. Are you a Filipino?
Tagalog: Para kang Pilipino. Pilipino ka ba?

Boy: Yeah you’re right I’m Filipino.
Tagalog: Oo tama ka Pilipino ako.

Girl: Then what are you doing here in America?
Tagalog: Tapos ang ginagawa mo ditto sa Amerika?

Boy: I’m working here.
Tagalog: Nagtatrabaho ako dito.

Girl: Ah, how many years you’ve been working here?
Tagalog: Ah, ilang taon kana bang nagtatrabaho dito?

Boy: I’ve been working for almost two years.
Tagalog: Ako ay nagtatrabaho ng halos dalawang taon na.

Girl: Do you have any family here?
Tagalog: May pamilya ka ba dito?

Boy: Yes, my cousin.
Tagalog: Oo, pinsan ko.

Girl: Ah, I am also a Filipino and been working for 5 years here.
Tagalog: Ah, Pilipino din ako at nagtatrabaho ng limang taon dito.

Boy:  That’s good you have already a lot experienced.
Tagalog: Magaling yan marami ka ng naranasan.

Girl: Of course, but I really miss my family.
Tagalog: Oo naman, pero miss ko na talaga ang pamilya ko.

Boy: Me too.
Tagalog: Ako din.

Girl: Oh, it’s already time, I have to go.
Tagalog: Ay, oras na, kailangan ko ng umalis.

Boy: Okay, God bless.
Tagalog: Okey, Pagpalain ka ng Diyos.

Girl: You too, bye.
Tagalog: Ikaw din, paalam.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.