Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Conversation: What time

January 2, 2012

 

Crizel: Anong oras na ba ngayon? (What’s the time now?)
Honey: Alas dose na. (It’s already 12 o’clock.)
Crizel: Mamaya pang alas tres ang pagsusulit ko. (My exam later will be three o’clock.)
Honey: Meron kapang naiwang tatlong oras bago mag alas tres. (You still have three hours remaining before three.)
Crizel: Oo, siya nga pala kelan nga yung kaarawan ni Ruel? (Yeah, by the way when will be the birthday of Ruel?)
Honey: Sa susunod na sabado na. (On the next Saturday.)
Crizel: Nakabili kana ng regalo para sa kanya? (Have you bought a gift for him?)
Honey: Hindi pa eh. (Not yet.)
Crizel: Siguro sa beyernes na ako bibili. (Maybe I’ll buy on Friday.)
Honey: Sabay nalang tayong bumili. (Lets buy together.)
Crizel: Oo ba. (Sure.)
Honey: Hihintayin kita sa bahay sa beyernes. (I’ll for you on Friday.)
Crizel: Anong oras nga pala ang handaan? (What time is the party?)
Honey: Alas syete daw ng gabi magsisimula. (It will start at seven in the evening.)
Crizel: Sige pupunta talaga dapat tayo ng hindi magalit si Ruel. (We should be there so that Ruel won’t get mad.)
Honey: Wag kang mag-alala, pupunta ako. (Don’t worry, I’ll be there.)

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.