Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Declining a wedding invitation’ Conversation

April 20, 2012

 

Erwin: Here are the invitation cards for the wedding of Jenica and Lhanz.
Tagalog: Heto na ang invitation cards para sa kasala nina Jenica at Lhanz.

Clare: I’ve already talked to Jenica last Tuesday that I can’t go on their wedding day.
Tagalog: Nakausap ko na su Jenica nung isang Martes pa na hind ako makakapunta sa araw ng kasal nila.

Erwin: Why you can’t go? Do you have another important party to attend?
Tagalog: Bakit hindi ka makakapunta? May iba ka bang importanteng kasiyahang pupuntahan?

Clare: It’s a party however it’s an important trip.
Tagalog: Hindi yun kasihayan gayunpaman isang yong importanteng byahe.

Erwin: With whom? Why don’t you move your trip on the other day and not on the wedding day of Jenica and Lhanz?
Tagalog: Kasama sino? Bakit hindi mo nalang ilipat ang byahe mo sa ibang araw at hindi sa araw ng kasal nina Jenica at Lhanz?

Clare: I can’t, with whom? It’s my husband because it’s our anniversary on that day too… it’s a special day for me too.
Tagalog: Hindi ko magagaawa, kasama sino? Ang asawa ko dahil anersaryo din naming sa araw na yan… spesiyal din ang araw na yan para sa akin.

Erwin: Oh… that’s the reason why.
Tagalog: Oh… ganun pala ang rason.

Clare: Yeah, so just enjoy the wedding with our other friends.
Tagalog: Oo, kaya magsaya ka sa kasal kasama ang mga kaibigan natin.

Erwin: Of course!
Tagalog: Oo naman!

Clare: Great!
Tagalog: Mabuti!

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.