Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

First time in the Philippines Conversation

May 6, 2011

American: This is my first time in the Philippines.
Tagalog: Ito ang unang beses ko sa Pilipinas.

Filipino: Really?
Tagalog: Talaga?

American: Yeah, and I don’t really know place here.
Tagalog: Oo, kaya hindi ko pa masiadong alam ang mga lugar dito.

Filipino: You can ask questions to Filipinos like me if you don’t know.
Tagalog: Maaari kang magtanong sa mga Pinoy na katulad ko kung hindi mo alam.

American: I know that Filipinos are kind, so asking questions is not a problem.
Tagalog: Alam ko na mababait ang mga Pinoy, kaya hindi problema ang pagtatanong.

Filipino: Filipinos are really kind.
Tagalog: Talagang mababait ang mga Pinoy.

American: Of course, my mom is a Filipina too.
Tagalog: Oo naman, ang nanay ko ay Filipina din.

Filipino: Really, that’s great.
Tagalog: Talaga, ang galing naman.

American: Yeah, that’s why I’m not afraid here in the Philippines.
Tagalog: Oo, kaya hindi ako takot dito sa Pilipinas.

Filipino: That’s right, okay I have to go.
Tagalog: Tama yan, sige alis na ako.

American: Okay thanks and bye. Take care.
Tagalog: Okey salamat at paalam. Ingat.

Filipino: You too.
Tagalog: Ikaw din.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.