Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Garden Conversation           

November 27, 2011

 

Jes: Lani, do you have a garden at your house?
Tagalog: Lani, mayroon ka bang hardin sa bahay niyo?
Lani: Yes, I have.
Tagalog: Oo, meron ako.
Jes: What plants do you have?
Tagalog: Anong halaman meron ka?
Lani: It's many to mention but I have more orchids.
Tagalog: Madami kong sasabihin ko pa, marami akong orchids.
Jes: You love orchids?
Tagalog: Gusto mo ba ang mga orchids?
Lani: Yes, and roses also. I have also roses in my garden.
Tagalog: Oo, at mga rosas din. Mayroon din akong mga rosas sa Hardin ko.
Jes: I love roses. You love gardening?
Tagalog: Gusto ko ang rosas. Gusto mo ba ang paghahardin?
Lani: How about you? You love gardening right?
Tagalog: Pano naman ikaw? Gusto mo ang paghahardin tama?
Jes: Yes, but my husband doesn’t want me to do so.
Tagalog: Oo, pero yung asawa ako ayaw akong gawin yan.
Lani: Why?
Tagalog: Bakit?
Jes: He has asthma. He hates flowers.
Tagalog: May asma siya. Ayaw niya sa mga bulaklak
Lani: I understand him. You must consider him.
Tagalog: Naiintindihan ko siya. Kailangan mo siyang isa alang-alang.
Jes: Yah, I know.
Tagalog: Oo, alam ko.
Lani: Don't worry, you can visit my garden. Help me gardening if you want.
Tagalog: Wag kang mag-alala, pwede mong bisitahin ang hardin ko. Tulungan mo kung maghardin kung gusto mo.
Jes: Oh really? Thank you! Now, I can do my hobby.
Tagalog: O talaga? Salamat! Ngayon magagawa ko na ang hilig ko.
Lani: No problem.
Tagalog: Walang problema.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.